باتری تراکتور

باتری تراکتور 1304

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 1304 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. ** […]

باتری تراکتور 1304 Read More »

باتری تراکتور 1804

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 1804 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 1804 Read More »

باتری تراکتور 1500

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 1500 ظرفیت حدودی باتری: 135 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 12 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 1500 Read More »

باتری تراکتور 800

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 800 ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 800 Read More »

باتری تراکتور 485

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 485 ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 485 Read More »

باتری تراکتور 475

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 475 ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 475 Read More »

باتری تراکتور 399

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور 399 ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری تراکتور 399 Read More »

باتری تراکتور ITM 4120 4WD

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور ITM 4120 4WD ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده

باتری تراکتور ITM 4120 4WD Read More »

باتری تراکتور کمرشکن باغی ITM 950

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور کمرشکن باغی ITM 950 ظرفیت حدودی باتری: 66 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 12 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر

باتری تراکتور کمرشکن باغی ITM 950 Read More »

باتری تراکتور ITM 938

قیمت و مشخصات فنی باتری تراکتور ITM 938 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است.

باتری تراکتور ITM 938 Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا
مشاوره رایگان و ثبت سفارش