تاریخ به روز رسانی: چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸

باتری اوربیتال وان سپاهان باتری

باتری اوبیتال وان به انگلیسی ( Orbital-One) که بعضی ها هم به آن اوربیتال ۱ می گویند از برندهای معروف سپاهان باتری ایران می باشد که برای مصرف خودروهای سبک و سنگین تولید می شود و در آمپراژهای مختلفی از ۳۲ آمپر تا ۱۹۰ آمپر تولید و در بازار به فروش می رسد.

بنا بر اعلام سازنده باتری های ۳۲ تا ۱۰۰ آمپر آن برای خودروهای سبک طراحی شده است و از ۱۴۵ تا ۱۹۰ آمپر مخصوص  خودروهای سنگین مثل اتوبوس، تریلی، کامیون، کامیونت، خاور و مینی بوس مناسب می باشد.

این محصول سپاهان باطری نشان استاندارد ایران را کسب کرده است و از نوع باتری های سیلد اسید خشک کلسیمی می باشد.

orbital one battery باتری اوربیتال وان سپاهان باتری

باتری اوربیتال وان ۳۲ آمپر با قالب B20 سپاهان باتری 

با کدهای SMF32B20L و SMF32B20R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۳۲ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۳۵ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min)۴۷ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۷٫۳
وزن با آب اسید (کیلو)۹٫۹
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۱۹۷*۱۲۹*۲۲۷H

باتری اوربیتال وان ۳۵ آمپر با قالب B20، سپاهان باتری 

با کدهای SMF35B20L و  SMF35B20R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۳۵ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۳۹ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min)۵۲ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۷٫۹
وزن با آب اسید (کیلو)۱۰٫۴
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۱۹۷*۱۲۹*۲۲۷H

باتری اوربیتال وان ۴۰ آمپر با قالب B24، سپاهان باتری

با کدهای SMF40B24L و SMF40B24R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۴۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۴۴ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min)۶۱ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۸٫۷
وزن با آب اسید (کیلو)۱۲٫۲
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۳۸*۱۲۹*۲۲۷H

باتری اوربیتال وان ۴۰ آمپر با قالب L1، سپاهان باتری

با کد SMF54006

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۴۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۴۴ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min)۶۱ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۷٫۸
وزن با آب اسید (کیلو)۱۱٫۸
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۰۷*۱۷۵*۱۹۰H

باتری اوربیتال وان ۴۵ آمپر با قالب B24، سپاهان باتری

با کدهای SMF45B24L و SMF45B24R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۴۵ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۴۷ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min)۷۰ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۹٫۲
وزن با آب اسید (کیلو)۱۲٫۷
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۳۸*۱۲۹*۲۲۷H

باتری اوربیتال وان ۵۰ آمپر با قالب D26، سپاهان باتری

با کدهای SMF50D26L و SMF55D26R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۵۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۵۷ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۷۹ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۹٫۲
وزن با آب اسید (کیلو)۱۲٫۷
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۵۷*۱۷۶*۲۵۷H

باتری اوربیتال وان ۴۷ آمپر با قالب D26 سپاهان باتری

با کدهای SMF47D26L و SMF47D26R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۴۷ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۵۰ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۷۳ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۹٫۷
وزن با آب اسید (کیلو)۱۵٫۴
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۵۷*۱۷۶*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان ۶۶ آمپر با قالب D23، سپاهان باتری

با کد SMF66D23L و SMF66D23R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۶۶ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۷۰ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۱۱۰ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۱۱٫۵
وزن با آب اسید (کیلو)۱۶٫۴
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۳۸*۱۷۸*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان با قالب D26، سپاهان باتری پ

با کدهای  SMF66D26L و SMF66D26R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۶۶ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۷۰ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۱۱۰ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۱۱٫۷
وزن با آب اسید (کیلو)۱۷٫۳
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۵۷*۱۷۶*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان ۶۰ آمپر با قالب D23، سپاهان باتری 

با کدهای SMF60D23L و SMF65D23R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۶۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۶۳ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۹۸ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۱۰٫۶
وزن با آب اسید (کیلو)۱۵٫۶
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۳۸*۱۷۸*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان ۷۵ آمپر با قالب D26، سپاهان باتری

با کد SMF75D26L و SMF75D26R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۷۵ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۸۳ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۱۲۸ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۱۳٫۳
وزن با آب اسید (کیلو)۱۸٫۷
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۵۷*۱۷۶*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان ۷۰ آمپر با قالب D26، سپاهان باتری 

با کدهای SMF70D26L و SMF70D26R

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۷۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۷۵ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۱۱۸ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۱۲٫۴
وزن با آب اسید (کیلو)۱۷٫۹
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۲۵۷*۱۷۶*۲۲۵H

باتری اوربیتال وان ۱۸۰ آمپر با قالب کامیونی محصول سپاهان باتری

با کد SMF180G51R و SMF180G51L

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۱۸۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۱۸۷ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۳۶۰ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۳۱
وزن با آب اسید (کیلو)۴۴٫۶
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۵۱۰*۲۲۲*۲۱۷H

 

باتری اوربیتال وان ۱۹۰ آمپر با قالب کامیونی محصول سپاهان باتری

با کدهای SMF190G51R و SMF190G51L

 ظرفیت باتری (اسمی) (Nominal Capacity 20HR (AH ۱۹۰ آمپر
 ظرفیت باتری (بالاترین) (MAX.Capacity 20HR (AH ۲۰۰ آمپر
ظرفیت ذخیره (اسمی) Nominal reserve capacity (min) ۳۸۳ دقیقه
وزن بدون آب اسید (کیلو)۳۲٫۵
وزن با آب اسید (کیلو)۴۶
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) میلیمتر۵۱۰*۲۲۲*۲۱۷H

 

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما و سفارش باتری
error: Content is protected !!