۴٫۴
(۴۵)

سل باتری :

سل به واحد کارکردی اصلی که شامل مجموعهای از الکترودها، الکترولیت، جلد، قطبها و به طور معمول جداکننده ها بوده و منبع انرژی الکتریکی به وجود آمده از تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی میباشد، گفته می شود.

یک باتری ممکن است از یک سل و یا از چندین سل تشکیل شده باشد. به تصویر زیر اگر دقت کنید خواهید دید که سه سل دیده می شود که با جداکننده cell divider از همدیگر جدا شده اند.

همانطور که در عکس نیز مشخص است هر سل دارای الکترود مثبت و منفی می باشد.

CNX Chem 17 05 Lead معنی چرخه و سل (قابل شارژ)

چرخه باتری : 

به مجموعه عملیاتی که روی یک باتری یا سل (قابل شارژ) انجام گرفته و در بازه های زمانی مشابه و منظم تکرار میگردد، گفته می شود.

این عملیات به ترتیب شامل دشارژ و سپس شارژ یا شارژ و سپس دشارژ تحت شرایط مشخص میباشد. این فرایند ممکن است شامل دوره های استراحت باشد.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

مقاله به روز شده در

دیدگاه بگذارید

  عضو شوید  
آگاه شوید
تماس با ما و ثبت سفارش
error: کیان باتری 02188200200