تاریخ به روز رسانی: جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

قیمت باتری ماشین

 

قیمت باطری ماشین

 

در این قسمت لیست قیمت انواع باتری ایرانی و خارجی را میتوانید مشاهده نمایید. توجه فرمایید قیمت با احتساب دریافت داغی باتری فرسوده اعلام گردیده است. اگر نمیدانید چه مدل باتری مناسب خودروی شما میباشد به بخش باتری مناسب خودروها مراجعه نمایید.

باتری صبا 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت صبا باتری

برندهای زیر مجموعه: واریان، نیرو، آرمو، نیوآرمو، سهند، اسپیدر، ورسک و …

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
50 150x150 قیمت باتری ماشین
2,950,000 ریال3,300,000 ریال
55 150x150 قیمت باتری ماشین
3,210,000 ریال3,590,000 ریال
60 150x150 قیمت باتری ماشین
3,480,000 ریال3,890,000 ریال
66 150x150 قیمت باتری ماشین
3,780,000 ریال4,230,000 ریال
70 1 150x150 قیمت باتری ماشین
4,070,000 ریال4,550,000 ریال
74 150x150 قیمت باتری ماشین
4,210,000 ریال4,710,000 ریال
90 150x150 قیمت باتری ماشین
5,020,000 ریال5,620,000 ریال
100 150x150 قیمت باتری ماشین
5,590,000 ریال6,240,000 ریال
120 150x150 قیمت باتری ماشین
6,540,000 ریال6,720,000 ریال
150 150x150 قیمت باتری ماشین
8,020,000 ریال8,970,000 ریال
170 150x150 قیمت باتری ماشین
9,020,000 ریال10,090,000 ریال
200 150x150 قیمت باتری ماشین
10,560,000 ریال11,810,000 ریال

باتری آذر 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت آذر باتری

برندهای زیر مجموعه: سولیفان، ویگور، روشن، الوند، آپادانا، ماموت و …

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
50 150x150 قیمت باتری ماشین
2,900,000 ریال
55 150x150 قیمت باتری ماشین
3,160,000 ریال
60 1 150x150 قیمت باتری ماشین
3,420,000 ریال
66 150x150 قیمت باتری ماشین
3,720,000 ریال
70 4 150x150 قیمت باتری ماشین
3,930,000 ریال
74 3 150x150 قیمت باتری ماشین
4,140,000 ریال
90 3 150x150 قیمت باتری ماشین
4,940,000 ریال
100 1 150x150 قیمت باتری ماشین
5,490,000 ریال
120 1 150x150 قیمت باتری ماشین
6,430,000 ریال
150 1 150x150 قیمت باتری ماشین
7,880,000 ریال
200 1 150x150 قیمت باتری ماشین
10,380,000 ریال

باتری برنا 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت برنا باتری

برندهای زیر مجموعه: برنا، سحر، زمان، اکتیو و …

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
35 150x150 قیمت باتری ماشین
2,790,000 ریال
45 150x150 قیمت باتری ماشین
3,250,000 ریال
55 150x150 قیمت باتری ماشین
3,540,000 ریال
60 150x150 قیمت باتری ماشین
3,830,000 ریال
66 150x150 قیمت باتری ماشین
4,170,000 ریال
70 150x150 قیمت باتری ماشین
4,400,000 ریال
74 150x150 قیمت باتری ماشین
4,640,000 ریال
90 150x150 قیمت باتری ماشین
5,530,000 ریال
100 150x150 قیمت باتری ماشین
6,160,000 ریال

باتری سپاهان 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت سپاهان باتری

برندهای زیرمجموعه: اوربیتال، اوربیتال وان، سوزوکی، اتمیک، بارکاس، سبیک و …

لیست قیمت باتری اوربیتال سپاهان باتری

لیست قیمت باتری اوربیتال وان سیلور سپاهان باتری

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
35 1 150x150 قیمت باتری ماشین
3,090,000 ریال3,600,000 ریال
45 1 150x150 قیمت باتری ماشین
3,600,000 ریال4,180,000 ریال
50 2 150x150 قیمت باتری ماشین
3,600,000 ریال4,180,000 ریال
55 2 150x150 قیمت باتری ماشین
3,920,000 ریال4,550,000 ریال
60 3 150x150 قیمت باتری ماشین
4,240,000 ریال4,920,000 ریال
66 2 150x150 قیمت باتری ماشین
4,620,000 ریال5,350,000 ریال
70 6 150x150 قیمت باتری ماشین
4,880,000 ریال5,760,000 ریال
74 5 150x150 قیمت باتری ماشین
5,140,000 ریال5,960,000 ریال
90 5 150x150 قیمت باتری ماشین
6,130,000 ریال7,110,000 ریال
100 6 150x150 قیمت باتری ماشین
6,820,000 ریال7,920,000 ریال

لیست قیمت باتری سوزوکی سپاهان باتری

باتری پاسارگاد 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت پاسارگاد صنعت باتری

برندهای زیرمجموعه: پروتون، شاهین، عقاب، هندل و …

باتری پوما 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت باتری پوما کره جنوبی

برند پوما یکی از زیرمجموعه های کارخانه دلکور کره جنوبی میباشد.

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
35 2 150x150 قیمت باتری ماشین
4,080,000 ریال4,650,000 ریال
45 2 150x150 قیمت باتری ماشین
4,750,000 ریال5,410,000 ریال
55 2 150x150 قیمت باتری ماشین
5,220,000 ریال5,770,000 ریال
60 2 150x150 قیمت باتری ماشین
5,700,000 ریال6,300,000 ریال
62 1 150x150 قیمت باتری ماشین
5,890,000 ریال6,510,000 ریال
66 2 150x150 قیمت باتری ماشین
6,270,000 ریال6,930,000 ریال
70 2 150x150 قیمت باتری ماشین
6,650,000 ریال7,350,000 ریال
74 2 150x150 قیمت باتری ماشین
7,030,000 ریال7,770,000 ریال
75 3 150x150 قیمت باتری ماشین
7,120,000 ریال7,870,000 ریال
80 1 150x150 قیمت باتری ماشین
8,070,000 ریال8,600,000 ریال
90 2 150x150 قیمت باتری ماشین
8,550,000 ریال9,450,000 ریال
100 2 150x150 قیمت باتری ماشین
9,500,000 ریال10,500,000 ریال
120 3 150x150 قیمت باتری ماشین
10,540,000 ریال11,910,000 ریال
150 3 150x150 قیمت باتری ماشین
12,920,000 ریال14,720,000 ریال
170 2 150x150 قیمت باتری ماشین
14,530,000 ریال16,560,000 ریال
190 1 150x150 قیمت باتری ماشین
16,150,000 ریال18,410,000 ریال
200 3 150x150 قیمت باتری ماشین
17,000,000 ریال21,300,000 ریال
220 1 150x150 قیمت باتری ماشین
18,710,000 ریال21,320,000 ریال
230 2 150x150 قیمت باتری ماشین
19,570,000 ریال22,300,000 ریال

باتری کره ای 150x150 قیمت باتری ماشین

لیست قیمت باتری های تولید کره جنوبی

کارخانه های دلکور، هیوندای، اتلس و گلوبال

Filters Sort
باتری
قیمت (ریال)
35 1 150x150 قیمت باتری ماشین
4,080,000 ریال4,650,000 ریال
45 1 150x150 قیمت باتری ماشین
4,750,000 ریال5,410,000 ریال
55 1 150x150 قیمت باتری ماشین
5,220,000 ریال5,950,000 ریال
60 1 150x150 قیمت باتری ماشین
5,700,000 ریال6,490,000 ریال
62 150x150 قیمت باتری ماشین
5,890,000 ریال6,710,000 ریال
66 1 150x150 قیمت باتری ماشین
6,270,000 ریال7,140,000 ریال
70 1 150x150 قیمت باتری ماشین
6,650,000 ریال7,580,000 ریال
74 1 150x150 قیمت باتری ماشین
7,030,000 ریال8,010,000 ریال
75 150x150 قیمت باتری ماشین
7,120,000 ریال8,110,000 ریال
80 150x150 قیمت باتری ماشین
8,070,000 ریال8,600,000 ریال
90 1 150x150 قیمت باتری ماشین
8,550,000 ریال10,080,000 ریال
100 1 150x150 قیمت باتری ماشین
9,500,000 ریال10,830,000 ریال
120 2 150x150 قیمت باتری ماشین
10,540,000 ریال11,910,000 ریال
150 2 150x150 قیمت باتری ماشین
12,920,000 ریال14,720,000 ریال
170 1 150x150 قیمت باتری ماشین
14,530,000 ریال16,560,000 ریال
190 150x150 قیمت باتری ماشین
16,150,000 ریال18,410,000 ریال
200 2 150x150 قیمت باتری ماشین
17,000,000 ریال19,380,000 ریال
220 150x150 قیمت باتری ماشین
18,710,000 ریال21,320,000 ریال
230 150x150 قیمت باتری ماشین
19,570,000 ریال22,300,000 ریال

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

Call Now Buttonتماس با ما و سفارش باتری
error: Content is protected !!