باتری لودر

باتری بکهولودر M524

قیمت و مشخصات فنی باتری بکهولودر M524 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. ** […]

باتری بکهولودر M524 Read More »

باتری مینی لودر HSL330 هپکو

قیمت و مشخصات فنی باتری مینی لودر HSL330 هپکو ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده

باتری مینی لودر HSL330 هپکو Read More »

باتری مینی لودر دراج 751

قیمت و مشخصات فنی باتری باتری مینی لودر دراج 751 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر

باتری مینی لودر دراج 751 Read More »

باتری مینی لودر دراج 781

قیمت و مشخصات فنی باتری مینی لودر دراج 781 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده

باتری مینی لودر دراج 781 Read More »

باتری مینی لودر دراج 761

قیمت و مشخصات فنی باتری مینی لودر دراج 761 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت‌های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت‌های مختلف ذکر شده است. **

باتری مینی لودر دراج 761 Read More »

باتری لودر HWL110-2

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده ماشین ظرفیت حدودی باتری: 120 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری لودر HWL110-2 Read More »

باتری لودر HWL65

قیمت و مشخصات فنی باتری لودر HWL65 ظرفیت حدودی باتری: 90 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری‌هایی با ظرفیت‌های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت‌های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته باشید

باتری لودر HWL65 Read More »

باتری بکهو لودر HLB90B1

قیمت و مشخصات فنی باتری بکهو لودر HLB90B1 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری‌هایی با ظرفیت‌های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت‌های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته

باتری بکهو لودر HLB90B1 Read More »

باتری لودر LT28T

قیمت و مشخصات فنی باتری لودر LT28T ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری لودر LT28T Read More »

باتری مینی لودر LG312

قیمت و مشخصات فنی باتری مینی لودر LG312 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری‌هایی با ظرفیت‌های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت‌های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته

باتری مینی لودر LG312 Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا
مشاوره رایگان و ثبت سفارش