باتری اتوبوس

باتری اتوبوس دوکابین شهری

قیمت و مشخصات فنی باتری اتوبوس دوکابین شهری ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ساعت ولتاژ باتری: – ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. […]

باتری اتوبوس دوکابین شهری Read More »

باتری اتوبوس آتروس گازسوز

قیمت و مشخصات فنی باتری اتوبوس آتروس گازسوز ظرفیت حدودی باتری: 190-220 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری اتوبوس آتروس گازسوز Read More »

باتری اتوبوس آتروس گازسوز

باتری اتوبوس آتروس دیزلی

قیمت و مشخصات فنی باتری اتوبوس آتروس دیزلی ظرفیت حدودی باتری: 190-220 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری اتوبوس آتروس دیزلی Read More »

باتری اتوبوس آتروس دیزلی

باتری میدل باس شهری DIESEL

قیمت و مشخصات فنی باتری میدل باس شهری DIESEL ظرفیت حدودی باتری: 120 -150 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت قیمت باتری 120 آمپر میدل باس شهری DIESEL قیمت باتری 150 آمپر میدل باس شهری DIESEL * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف

باتری میدل باس شهری DIESEL Read More »

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF یورو 3

باتری میدل باس شهری LCK690 ( CNG)

قیمت و مشخصات فنی باتری میدل باس شهری CNG ظرفیت حدودی باتری: 120 -150 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت قیمت باتری 120 آمپر میدل باس شهری LCK690 ( CNG) قیمت باتری 150 آمپر میدل باس شهری LCK690 ( CNG) * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی

باتری میدل باس شهری LCK690 ( CNG) Read More »

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF یورو 3

باتری میدل باس بین شهری Diesel

قیمت و مشخصات فنی باتری میدل باس بین شهری Diesel ظرفیت حدودی باتری: 120 -150 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت قیمت باتری 120 آمپر میدل باس بین شهری Diesel قیمت باتری 150 آمپر میدل باس بین شهری Diesel * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با

باتری میدل باس بین شهری Diesel Read More »

باتری میدل باس بین شهری CNG

باتری میدل باس بین شهری CNG

قیمت و مشخصات فنی باتری میدل باس بین شهری CNG ظرفیت حدودی باتری: 120 – 150 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت قیمت باتری 120 آمپر میدل باس بین شهری CNG قیمت باتری 150 آمپر میدل باس بین شهری CNG * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی

باتری میدل باس بین شهری CNG Read More »

باتری میدل باس بین شهری CNG

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF یورو 3

قیمت و مشخصات فنی باتری گازسوز یورو 3 ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF یورو 3 Read More »

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF یورو 3

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF

قیمت و مشخصات فنی باتری گازسوز XML 6125 CF ظرفیت حدودی باتری: – آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است.

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF Read More »

باتری اتوبوس گازسوز XML 6125 CF

باتری اتوبوس اسکانیا مارال 4214 LX (سه محور)

قیمت و مشخصات فنی باتری اتوبوس اسکانیا مارال 4214 LX ظرفیت حدودی باتری: 200-230 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده

باتری اتوبوس اسکانیا مارال 4214 LX (سه محور) Read More »

باتری اتوبوس اسکانیا مارال 4214 LX (سه محور)
سبد خرید
اسکرول به بالا
مشاوره رایگان و ثبت سفارش