۴٫۸
(۲۱)

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که از زیرمجموعه های وزارت نفت می باشد برچسب انرژی خودروهای ایرانی را تعیین و صادر می کند. ما در این بخش توضیحات کاملی از قسمت های مختلف این برچسب انرژی را منتشر کرده ایم.

 

۱- عنوان برچسب انرژی
۲- تاریخ اجرا
۳- نام کارخانه سازنده خودرو
۴- مدل خودرو شامل نام تجاری، نوع موتور و سیستم انتقال قدرت می باشد.
۵- توان خودرو برحسب کیلووات/ جرم خودرو برحسب کیلوگرم
۶- نوع سوخت دوگانه ( بنزین- CNG یا بنزین- LPG )
۷- مقدار مصرف سوخت در حالت بنزین برحسب لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر
۸- مقدار مصرف سوخت در حالت گاز (برحسب نرمال مترمکعب بر ۱۰۰ کیلومتر برای سوخت CNG و برحسب لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر برای سوخت LPG )

energy gas oil آشنایی با برچسب انرژی خودروهای دوگانه سوز بنزین گاز

یادآوری در استاندارد ۴۲۴۱ مصرف سوخت گاز طبیعی برحسب نرمال مترمکعب بر ۱۰۰ کیلومتر محاسبه می شود ولی برای بنزین، دیزل و LPG برحسب لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر محاسبه می شود.

۹- حداکثر بازه رانندگی با بنزین برحسب کیلومتر (در این نماد به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، به کشیدگی خط یک سانتیمتر اضافه می شود و زیر خط شمارش با فواصل ۱۰۰ نوشته می شود )
۱۰- حداکثر بازه رانندگی با گاز برحسب کیلومتر ( در این نماد به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، به کشیدگی خط یک سانتیمتر اضافه می شود و زیر خط شمارش با فواصل ۱۰۰ نوشته می شود.)
۱۱- میزان انتشار دی اکسید کربن خودرو برحسب گرم بر کیلومتر در حالت بنزین
۱۲- میزان انتشار دی اکسید کربن خودرو برحسب گرم بر کیلومتر در حالت گاز
۱۳- معیار انتشار خودرو (محاسبه شده از رابطه بیان شده در جدو لهای ۱ و ۲ برحسب جرم ارائه شده در شماره ۵)
۱۴- نمایشگر رتبه خودرو در حالت بنزین
۱۵- نمایشگر رتبه خودرو در حالت گاز
۱۶- انتشار د یاکسید کربن برحسب تن در ۲۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش در حالت بنزین
۱۷- انتشار د یاکسید کربن برحسب تن در ۲۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش در حالت گاز
۱۸- میزان مصرف سوخت برحسب لیتر در ۲۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش در حالت بنزین
۱۹- میزان مصرف سوخت برحسب نرمال مترمکعب در ۲۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش در حالت گاز
۲۰- کلاس محیط زیست خودرو در حالت بنزین
۲۱- کلاس محیط زیست خودرو در حالت گاز

نکته ۱ – کلاس محیط زیست خودرو بر اساس انطباق آن با استاندارد آلایندگی شماره ۷۳۲۸ یا معادل اروپایی آن تعیین می گردد.

نکته ۲ – میزان دی اکسیدک‌ربن و مصرف سوخت مندرج در برچسب باید با روابط و مقادیر و روش های استاندارد ملی شماره ISIRI 4241-2 ، هماهنگ باشند

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

دیدگاه بگذارید

  عضو شوید  
آگاه شوید
Call Now Buttonمشاوره رایگان و ثبت سفارش
error: کیان باتری 02188200200