باتری کشنده تریلی

باتری کشنده تک محور آکسور

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده تک محور آکسور ظرفیت حدودی باتری: 150-180 آمپر ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. […]

باتری کشنده تک محور آکسور Read More »

باتری کشنده تک محور آکسور

باتری کشنده و کامیون ماک سری R

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده و کامیون ماک سری R ظرفیت حدودی باتری:  آمپر ساعت ولتاژ باتری:  ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده

باتری کشنده و کامیون ماک سری R Read More »

باتری کشنده آمیکو M2640T

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده آمیکو M2640T ظرفیت حدودی باتری: 150 الی 170 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر

باتری کشنده آمیکو M2640T Read More »

باتری کشنده رنو T480

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده رنو T480 ظرفیت حدودی باتری: 200 الی 230 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر

باتری کشنده رنو T480 Read More »

باتری کشنده رنو T480

باتری کشنده رنو پریمیوم 460

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده رنو پریمیوم 460 ظرفیت حدودی باتری: 180 الی 200 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف

باتری کشنده رنو پریمیوم 460 Read More »

باتری کشنده رنو پریمیوم 460

باتری کشنده رنو پریمیوم 440

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده رنو پریمیوم 440 ظرفیت حدودی باتری: 180 الی 200 آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری‌هایی با ظرفیت‌های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت‌های مختلف ذکر شده است.

باتری کشنده رنو پریمیوم 440 Read More »

باتری کشنده رنو پریمیوم 440

باتری کشنده دایون CGC4181

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده دایون CGC4181 ظرفیت حدودی باتری: آمپر ساعت ولتاژ باتری: ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته

باتری کشنده دایون CGC4181 Read More »

باتری کشنده دایون 430

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده دایون 430 ظرفیت حدودی باتری: آمپر ساعت ولتاژ باتری: ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته باشید

باتری کشنده دایون 430 Read More »

باتری کشنده ماز تک محور 1844

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده ماز 1844 ظرفیت حدودی باتری: آمپر ساعت ولتاژ باتری: ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. ** توجه داشته

باتری کشنده ماز تک محور 1844 Read More »

باتری کشنده C&C

قیمت و مشخصات فنی باتری کشنده C&C ظرفیت حدودی باتری: — آمپر ساعت ولتاژ باتری: 24 ولت * بر روی خودروهای سنگین با توجه به نوع کاربری و لوازم نصب شده، باتری هایی با ظرفیت های مختلف نصب میگردد. به همین دلیل در لیست زیر قیمت باتری با ظرفیت های مختلف ذکر شده است. **

باتری کشنده C&C Read More »

باتری کشنده C&C
سبد خرید
اسکرول به بالا
مشاوره رایگان و ثبت سفارش